Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Vasa ungdomsfullmäktige

Här hittar man mötesprotokollen för Vasa ungdomsfullmäktige under senaste två åren. Protokollen underskrivas alltid två veckor efter möten och efter det hittas de här på denna sida. De allmänna mötena hålls en gång i månaden, ej i juni-juli. På allmänna möten fattar ungdomsfullmäktige beslut om alla ärenden. Ordförande (eller en av vice ordföranden) och 2/3 ungdomsfullmäktigeledamöter måste alltid finnas på plats för att mötet är lagligt och beslutfört.

Ifall du inte hittar ett protokoll här, ta kontakt:

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä