Förbigå menyn
kokous

Centralförvaltningen

Centralförvaltningen bereder ärenden i anslutning till stadsfullmäktiges och –styrelsens beslutsfattande. Vi samlar in statistik, berättar om beslut och serviceändringar. Vi sköter stadens kommunikation, marknadsföring och varumärkeshantering.

Vår uppgift är att se till att du har möjlighet att få information och påverka beslut som berör din vardag.

När du ringer till telefonväxeln, sköter ärenden på Samservicen och bekantar dig med stadens beslutsfattande, dokument, budget och bokslut, använder du vår service.

Vi utvecklar Vasa samt verksamheten och förvaltningen inom stadens organisation. Vi ansvarar för näringslivsärenden, regionutveckling, strategisk planering, internationell verksamhet och koordinerar stadens projektverksamhet.

Vår verksamhet är baserad på kontinuerlig utveckling. Om du har utvecklingsförslag, önskar vi att du berättar om dem för oss via responssystemet.

Tomas Häyry
stadsdirektör