Förbigå menyn

Ekonomi- och ägarstyrning

Vasa stads ekonomi- och ägarstyrning svarar bland annat för ekonomi- och koncernstyrningsuppgifter.

Ekonomi- och ägarstyrningen har i uppgift att:

  • fungera som ett centraliserat planerings-, styr- och verkställighetsorgan för ekonomi och koncernstyrning
  • svara för beställning och koordinering av den mat-, rengörings- och transportservice som produceras i bolagsform samt för avtalshanteringen och verkställandet av avtalen
  • svara för koncernstyrningen och utvecklandet av stadens (inklusive affärsverken och separat överenskomna koncernsammanslutningar) ekonomiförvaltning samt svara för ekonomiservicen och upphandlingsservicen.

Till ekonomi- och ägarstyrningen hör följande serviceområden:

  • Koncernservice
  • Ekonomiplanering
  • Ekonomiservice

 

 

Kontaktuppgifter

I frågor som ansluter sig till stadens ekonomi kontakta