Förbigå menyn

Koncernservice

Serviceområdet har i uppgift att

  • styra, bedöma samt utveckla den interna kontrollens och riskhanteringens samt koncernövervakningens tillstånd
  • sörja för koncernens finansiella planering och placeringsverksamhet
  • i enlighet med de godkända målen sköta stadskoncernens koncernstyrning samt planering och verkställande av ärenden som beror på bolagiseringar och strukturförändringar
  • styra upphandlingsverksamheten samt utveckla projektberedskapen och förenhetligandet av upphandlingskulturen i stadens organisation
  • sköta avtalshanteringen och styrningen av avtalsövervakningen i stadens organisation
  • utveckla och leda den regionala upphandlingsringenkoordinera och se till ordnandet av mat-, rengörings- och transportservicen som produceras i bolagsform samt materialförvaltning åt stadens enheter
  • svara för resultatområdets gemensamma service och sekreterarservice och koordinera resultatområdets gemensamma utvecklingsuppgifter.

 

Kontaktuppgifter

I frågor som ansluter sig till stadens koncern kontakta