Förbigå menyn

Förvaltningsservice

Vasa stads förvaltningsservice ansvarar för stöduppgifter inom allmän förvaltning samt för bland annat allmänna sekreterar-, berednings- och verkställighetsuppgifter

Förvaltningsservicen har i uppgift att

 • utveckla service som erbjuds invånarna
 • erbjuda invånarna rådgivning och information inom allmän förvaltning
 • utveckla e-tjänsterna för att göra det lättare för invånarna att uträtta ärenden
 • informera invånarna om beslut och aktuella ärenden som gäller dem
 • ansvara för sekreterarservicen för stadsfullmäktige och –styrelsen och dess sektioner samt för stadens högsta tjänsteinnehavar- och förtroendeledning samt sakkunniga som bistår stadens ledning och för och berednings- och verkställighetsuppgifterna inom den egna sektorn
 • sköta service inom allmän förvaltning, kommunikation, IT-förvaltning och stöd för beslutsfattande som produceras centraliserat för stadens förvaltning och ordnandet av samservice som erbjuds stadsborna
 • svara för beslutsfattandet, god förvaltningssed och förvaltningens stadgor som helhet
 • svara för utvecklandet av förvaltningen

Förvaltningsservicen består av följande funktioner:

 • dokumentförvaltning
 • grafiska tjänster
 • ledningens stöd
 • översättningsservice
 • sekreterarservice
 • IT-förvaltning
 • kommunikation
 • samservice

Ta kontakt

Telefonväxel

 • (06) 325 1111