Förbigå menyn

Personalservice

Personalservicen leder stadens personalpolitik i överensstämmelse med stadens strategi och personalprogram och stöder ledningen när det gäller att nå de strategiska målen. Personalservicen är en del av centralförvaltningen.

Kärnuppgifter

Personalservicens kärnuppgifter är att vad gäller Vasa stads personal sköta:
• rekryteringar
• utvecklande av personalens kompetens och välmående i arbetet
• löne- och anställningsrådgivning
• arbetarskydd
• samarbetsärenden
• främjande av sysselsättningen (sysselsättning med lönesubvention och rehabiliterande arbetsverksamhet)
• samt kommunikationen inom arbetsgemenskapen tillsammans med stadens kommunikationsservice.

 

 

 

Löneärenden

Löneärendena sköts av MicoBotnia Ab. Tag kontakt per e-post: palkat.vaasa@micobotnia.fi eller telefon: +358 (0)20 619 8078.

Ta kontakt