Förbigå menyn

Österbottens räddningsverk (affärsverket)

Österbottens räddningsverk sörjer för räddningsverksamheten i Vasa. Österbottens räddningsverk sörjer för räddningsverksamheten och förebyggandet av olyckor i 12 kommuner i Österbotten. Räddningsverkets mål är en god säkerhetskultur, färre olyckor och mindre skador.

I en nödsituation ring nödnumret 112.

Läs mer på Österbottens räddningsverks webbsidor.