Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sjuksköterskan och läkaren pratar

Social- och hälsosektorn

Social- och hälsosektorn ansvarar för service i anslutning till hälsa och välfärd samt erbjuder stöd i vardagen och olika livssituationer.

Om du är intresserad av att förbättra ditt välmående, insjuknar eller upplever omvälvande förändringar i ditt liv, kan du kontakta oss.

Vi erbjuder stöd och hjälp till personer i alla åldrar och olika livssituationer, så att din vardag är trygg och smidig.

Vår verksamhet är baserad på kontinuerlig utveckling. Om du har utvecklingsförslag, önskar vi att du berättar om dem för oss via responssystemet.

Jukka Kentala
direktör för social- och hälsosektorn

 

Social- och hälsosektorn indelas i fyra resultatområden. Social- och hälsosektorns organisation (pdf). Vasa Regionala Företagshälsovården fungerar som egen enhet.

Kontaktuppgifter

Social- och hälsosektorn leds av sektordirektör. Som vikarie för sektordirektören fungerar resultatområdesdirektören för socialarbete och familjeservice.

Besöksadress

  • Vasa stad Social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice, Krutkällarvägen 4, Vaasa

    Öppna kartan

Postadress

Vasa stad
Social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice
PB 241
65101 VASA

Fax

06 317 1035

Tillgänglighet

En tillgänglig bilplats för rörelsehindrade finns vid social- och hälsosektorns gemensam och teknisk stödservice bakom huvudingångens hörn framför Silveria. Busshållplats finns längs huvudvägen. Tillgänglig huvudingång med ramp och automatiska skjutdörrar. Till alla våningar kan man ta sig med hiss eller via trappor. Tillgänglig toalett på restaurangsidan i första våningen. Personalen hjälper vid behov.

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet

Jukka Kentala, sektordirektör
Tuula Hartman, jurist
Leif Holmlund, resultatområdesdirektör hem- och anstaltsvård
Anne Humalamäki, representant för personlen
Annika Ikkala-Västi, tf. HR-controller
Tarja Koukkunen, resultatområdesdirektör samverksamhetsområdet Vasa-Laihela
Maria Liukkonen, förvaltningschef
Camilla Mäkinen, förvaltningsöverskötare
Teemu Paavola, verkställande direktör, Vasa Regionala Företagshälsovård
Erkki Penttinen, resultatområdesdirektör socialarbete och familjeservice
Heikki Kaukoranta, ledande överläkare

Jaana Hytönen fungerar som sekreterare i ledningsgruppens möten.