Förbigå menyn

Hälsovårdsservice

Hälsovårdsservicens uppgift är att sköta om följande service: sjukvård, hälsorådgivning och hälsogranskningar, screening, rådgivningsservice, skolhälsovården, studerandehälsovården, munhälsovården och medicinsk rehabilitering.

Hälsovårdsservice organisationsschema (pdf)

  • På Vasa hälsovårdscentral sätter vi fokus på systematisk och strukturerad utbildning och handledning för specialiserande läkare. Tillsammans med specialiserande läkare, handledare, hälsocentralens arbetsgemenskap och Åbo Universitet skapar vi ett utbildningskoncept med vilket vi strävar till en specialistläkarutbildning på kunskapsbaserad grund

  • Vasa undervisningshälsocentral är lokaliserad i samma utrymmen som Dammbrunnens hälsostation. Undervisningen sker i en trygg lärandemiljö med en patientcentrerad utgångspunkt. Alla invånare i Vasa har möjlighet att bli vårdade på undervisningshälsocentralen. Årligen vårdas där cirka 300 patienter.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt