Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Hälsovårdsservice

Hälsovårdsservicens uppgift är att sköta om följande service: sjukvård, hälsorådgivning och hälsogranskningar, screening, rådgivningsservice, skolhälsovården, studerandehälsovården, munhälsovården och medicinsk rehabilitering.

Coronavirussituationens inverkningar

Inom mottagningsservicen har man börjat annullera icke brådskande bokade tider för personer över 70 år både till skötares och läkares mottagning; man strävar efter att nå patienterna per telefon: annullerade tider senast från och med torsdag 19.3.

Vid enheten för hälsofrämjande annulleras idrottsrådgivarens och näringsterapeutens mottagningstider från och med måndag 23.3, en del redan i slutet av den här veckan. Patienterna meddelas per telefon.

 

Hälsovårdsservice organisationsschema (pdf)

  • På Vasa hälsovårdscentral sätter vi fokus på systematisk och strukturerad utbildning och handledning för specialiserande läkare. Tillsammans med specialiserande läkare, handledare, hälsocentralens arbetsgemenskap och Åbo Universitet skapar vi ett utbildningskoncept med vilket vi strävar till en specialistläkarutbildning på kunskapsbaserad grund

  • Vasa undervisningshälsocentral är lokaliserad i samma utrymmen som Dammbrunnens hälsostation. Undervisningen sker i en trygg lärandemiljö med en patientcentrerad utgångspunkt. Alla invånare i Vasa har möjlighet att bli vårdade på undervisningshälsocentralen. Årligen vårdas där cirka 300 patienter.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt