Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Vasa specialistläkarutbildning

På Vasa hälsovårdscentral sätter vi fokus på systematisk och strukturerad utbildning och handledning för specialiserande läkare. Tillsammans med specialiserande läkare, handledare, hälsocentralens arbetsgemenskap och Åbo Universitet skapar vi ett utbildningskoncept med vilket vi strävar till en specialistläkarutbildning på kunskapsbaserad grund

Vasa specialistläkarutbildning

  • Den särskilda allmänläkarutbildningen (YEK)
  • Allmänmedicinsk specialläkarutbildning
  • Geriatrisk specialläkarutbildning
  • Utbildningsrätt i inremedicin

För utbildningen och dess koordinering ansvarar utbildningsöverläkare Tanja Eriksson. Varje specialiserande läkare träffar enligt introduktionsprogrammet utbildningsöverläkaren under den första veckan.

En inledande diskussion hålls med varje specialiserande läkare. Under diskussionen går vi tillsammans igenom målsättningarna för utbildningsperioden och planerar hur utbildningsperioden genomförs inom de olika delområdena.

Varje specialiserande läkare har en handledare och i arbetsschemat inplanerade handledningstillfällen. Förutom detta är tröskeln för dagliga konsultationer låg.

Regelbunden grupputbildning

De specialiserande läkarna har egna regelbundna grupputbildningar enligt loggbokens ämnesområden. (se loggboken). Under grupputbildningarna bekantar vi oss med primärvårdens breda område och det mångprofessionella samarbetet.

De specialiserande läkarna kan under grupputbildningarna dela med sej av erfarenheter och upplevelser som de fått under utbildningens gång. På så sätt lär de känna varandra och kan även fungera som kamratstöd för varandra vid behov.

Egen arbetshandledningsgrupp via Åbo Universitet

Medicinska fakulteten vid Åbo Universitet erbjuder arbetshandledning åt de specialiserande läkarna. Deltagande i arbetshandledningen ger till godo obligatoriska teoritimmar för specialistläkarutbildningen.

Alla Vasas hälsovårdscentralläkare (också de specialiserande läkarna) träffas en gång i veckan och går igenom olika ämnen tillsammans eller med utomstående utbildare. Ämnena motsvarar både läkarnas och organisationens målsättningar och behov.

Varje specialiserande läkare ges möjlighet att delta i externa skolningar 10 dagar/år.

Alla våra handledare har pedagogisk utbildning och deltar varje termin i Österbottens handledande läkares träff som arrangeras i samarbete med Åbo Universitet.

Kom till Vasa och specialisera dej! Vasa hälsovårdscentral har blivit erkänd som en Femstjärnig utbildningsplats. Här kan du se resultaten: www.nly.fi/tulokset

Ta kontakt

Tanja Eriksson
utbildningsöverläkare
tfn 040 357 9586
tanja.eriksson@vasa.fi