Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Vasa undervisningshälsocentral

Vasa undervisningshälsocentral är lokaliserad i samma utrymmen som Dammbrunnens hälsostation. Undervisningen sker i en trygg lärandemiljö med en patientcentrerad utgångspunkt. Alla invånare i Vasa har möjlighet att bli vårdade på undervisningshälsocentralen. Årligen vårdas där cirka 300 patienter.

Medicine kandidater från Åbo och Helsingfors universitet samt studerande från yrkeshögskolorna Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) och Novia deltar i undervisningen.

På undervisningshälsocentralen får de medicine kandidaterna hålla egen patientmottagning och även bekanta sej bl.a. med barn- och mödrarådgivning, student- och skolhälsovård, hemsjukhus och fysioterapi. Patientmottagningen hålls tillsammans med yrkeshögskolestuderade.

Hur undervisningshälsocentral fungerar i praktiken?

Patienterna får tider till undervisningshälsocentralens mottagning via hälsostationernas tidsbokning. De har fått information om vad det innebär att komma till undervisningshälsocentralen och godkänt detta.

På undervisningshälsocentralen finns en undervisningsöverläkare och en undervisningsskötare som tillsammans ansvarar för kvalitet och förverkligande av undervisningen. I undervisningen deltar förutom undervisningsöverläkaren även ett antal hälsovårdscentralläkare. Dessa handleder kandidaterna i det kliniska mottagningsarbetet. Undervisningsskötaren fungerar som klinisk handledare för yrkeshögskolestuderanden.

Interprofessionell undervisning

Med hjälp av den interprofessionella undervisningen får studerande en inblick i hur samarbetet mellan olika yrkeskategorier kan se ut, och vilken nytta ett interprofessionellt arbetssätt för med sej.

Med interprofessionell undervisning menas att personer från två eller flera olika yrkeskategorier deltar i undervisningstillfället. Interprofessionell undervisning är ett pedagogiskt förhållningssätt som kan användas vid utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Ta kontakt

Tanja Eriksson
utbildningsöverläkare
tfn 040 357 9586
tanja.eriksson@vasa.fi