Förbigå menyn

Vasa undervisningshälsocentral

Vasa undervisningshälsocentral finns i samma utrymmen som Dammbrunnens hälsostation. Undervisningen sker i en trygg lärmiljö där fokus ligger i en patientinriktad och helhetsbetonad inställning. Alla invånare i Vasa har möjlighet att bli vårdade på undervisningshälsocentralen, där det årligen vårdas cirka 300 patienter.

I undervisningen deltar medicine kandidater främst från universiteten i Åbo och Helsingfors. Därtill handleder vi även vårdstuderande från Vasa yrkeshögskola (VAMK) och yrkeshögskolan Novia.

På undervisningshälsocentralen får medicine kandidaterna ha egen patientmottagning och även bekanta sig med bland annat barn- och mödrarådgivningen, student- och skolhälsovården, hemsjukhuset och fysioterapin. På mottagningen arbetar kandidaterna tillsammans med en yrkeshögskolestuderande och den handledande läkaren.

Hur fungerar undervisningshälsocentralen i praktiken?

Patienten får tid till undervisningshälsocentralen antingen efter en bedömning av vårdbehovet på en hälsostation eller via kallelsesystemet. Patienten ombeds alltid lämna sitt samtycke innan en tid bokas till undervisningshälsocentralen.

På undervisningshälsocentralen finns en undervisningsöverläkare och en undervisningsskötare som tillsammans ansvarar för undervisningen och dess kvalitet. Tillsammans med erfarna hälsocentralläkare handleder undervisningsöverläkaren medicine kandidaterna i det kliniska mottagningsarbetet. Undervisningsskötaren har rollen som klinisk handledare för yrkeshögskolestuderandena.

Interprofessionell undervisning

På den mångprofessionella undervisningshälsocentralen har studerandena möjlighet att träna samarbete mellan olika yrkesgrupper och därigenom få en bättre uppfattning om vad yrkesövergripande samarbete innebär och vilka fördelar det har.

Samundervisning mellan olika yrkesgrupper betyder att det i undervisningen deltar två eller flera yrkesgrupper samtidigt. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som kan användas vid utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Emilia Ylirintala
Undervisningsskötare/Områdeskoordinator, VSSHP, Österbottens område
tfn 040 661 9278
emilia.ylirintala@vasa.fi