Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Hem- och anstaltsvård

Resultatområdet för hem- och anstaltsvård leds av resultatområdesdirektören. Resultatområdet består av fyra serviceområden: Seniorcentret, hemvård, serviceboende och anstaltvård (stadssjukhus).

Seniorcentret inbegriper bl.a. SAS-verksamheten (Utred-Bedöm-Placera), geriatriska polikliniken, gerontologisk socialarbete, service handledning och -rådgivning, HYTE-verksamhet, dagcenter, motionsservice, rekreations verksamhet, frivilligarbete och materialförvaltning.

Till serviceområdet för hemvård hör den områdesvisa hemservicen, sjukvården och stödservice (innehållande bl.a. närståendevårdsstödet för åldringar). Till serviceenheten för sjukvård hör verksamhetsenheterna hemsjukhuset, hemträningsenheten, hemrehabiliteringsenheten och hemsjukvården.

Till serviceområdet för serviceboende hör olika serviceenheter Brändö Pärla, Bruksgården, Krannila, Himalaja, Hemstrand, Fyrrykartano, samt köpservice (Carl & Carolina, Fylgia, Lyckobrunnen, Villa Storviken ja Kaarlentupa).

I serviceområdet för anstaltsvård ingår avdelningarna vid stadssjukhuset och hemsjukhuset.

Hem-och anstaltsvård organisationsschema

Kontaktuppgifter

Ta kontakt