Förbigå menyn
ilmakuva

Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde består av tretton kommuner i Österbotten. De kommer från och med början av år 2022 att tillhandahålla den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen. Österbottens välfärdsområde är ett övergångsskede inför den nationella vårdreformen.

Det här betyder att Vasa, Kristinestad, Kaskö, Närpes, Malax, Laihela, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo kommer att tillhandahålla all sin social-, hälso- och sjukvård i samarbete. Korsnäs kommun deltar också i det här samarbetet till den del som det berör primärvården och den specialiserade sjukvården.

– Alla kommuner delar ett gemensamt mål: vi vill säkerställa en fungerande social- och hälsovårdsservice av jämn kvalitet åt våra invånare såväl inom primärvården som inom specialsjukvården. Tillsammans har vi bredare axlar, det vill säga flera anställda som tar hand om invånarna. Vi hjälper varandra, sammanfattar Jukka Kentala, sektordirektör för social- och hälsosektorn.

I beredningen har bland annat kommande förändringar i förvaltningsstadgan beaktats. Dessutom har man kartlagt fastigheter och hur de förvaltas. Därutöver har exempelvis stödservicen kring social- och hälsosektorn utretts. Ett av de pågående projekten gäller gemensamma klient- och patientdatasystem. Beredningen och planeringen av verkställandet slutförs under 2021.

En praktisk skillnad mellan Österbottens välfärdsområde och den nationella vårdreformen är att man i den nationella reformen även ansluter Österbottens räddningsverk till Österbottens välfärdsområde. I övrigt uppfyller välfärdsområde de förutsättningar som regeringen satt upp för landskapen.

H-byggnaden blir färdig 2022 och planeras i samarbete med klienterna

Skötar- och läkarmottagningarna på hälsostationerna i Gerby, Kyrkoesplanaden, Korsnäståget och Dammbrunnen flyttas till den nya H-byggnaden vid Vasa centralsjukhus hösten 2022. Lillkyro hälsostation är fortsatt verksam i Lillkyro.

Även polikliniken för könssjukdomar, undervisningshälsocentralen i Vasa samt en del av den psykiska hälsovården och missbrukarvården flyttar till H-byggnaden. Huruvida även andra tjänster flyttas till den nya byggnaden fastställs efter att välfärdssamkommunen har bildats. Cirka 150 personer inom Vasa stads social- och hälsosektorn flyttar till den nya H-byggnaden.

Målet är att erbjuda klienterna och personalen den bästa kvaliteten i Finland. Även klientråd, patientföreningar och arbetsgrupper med personalrepresentanter deltar i planeringen. I planeringsarbetet beaktas dessutom tillgänglighet.

När H-byggnaden blir färdig är den en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga lokaler och beredskap att utnyttja modern teknologi även i framtiden. Med hjälp av digitalisering och distanskontakter tillhandahålls tjänsterna nära klienten, oavsett bostadsort. Även olika applikationer testas.

H-byggnaden förenar landskapets primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster och privata tjänster såsom apotek, café och restaurang.

Följ med beredningen

www.vaasankeskussairaala.fi/sv/valfardsomrade
www.bothniahigh5.fi