Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Social- och hälsosektorns projekt

Social- och hälsosektorn verkar i utvecklingsprojekt, där man utvecklar viktiga funktioner med tanke på den service sektorn erbjuder.

Undersöknings- och utvecklingsprojekt

I undersöknings- och utvecklingsprojekten är vi ofta en del av samarbetsnätverket och vi fungerar tillsammans med olika intressentgrupper såsom universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitutioner samt med utvecklingsorganisationerna för social- och hälsovårdsbranschen. Elektronisk service och innovativa reformer av servicesystemet är exempel på aktuella undersökningsteman inom social- och hälsovårdsnämnden.

Strategiska förändringsprojekt

De strategiska förändringsprojekten är en del av verkets ledarskapssystem. Dessa fungerar som centrala arbetsredskap, som används och behövs då strategierna verkställs och omfattande förändringar bereds och förs till praktiken. Social- och hälsosektorns ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för uppföljningen av dessa projekt.