Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Serviceproducenternas erfarenheter av försöket

I försöket var totalt 30 serviceproducenter med, och 21 av dem fick klienter medan försöket pågick. Serviceproducenternas respons var huvudsakligen positiv och det önskades att användningen av en personlig budget skulle fortgå i framtiden.

Största delen av serviceproducenterna upplevde att försöket var för kortvarigt för att den personliga budgeten skulle ha hunnit bli känd och dess effekter bättre skulle ha kommit fram. Klienterna gav mycket positiv respons om den service de fick. Nedan berättar tre serviceproducenter, som var med i försöket, om sina erfarenheter.

Vasa Settlementförening

I försöket producerade Vasa Settlementförening rekreations-, städ- och ärendehanteringstjänster samt hemservice, som föreningen inte hade haft tidigare.

– Som förening kan vi vara verkligt flexibla i vår verksamhet och snabbt ändra planerna. I försöket fick klienten alltid besluta vad vi skulle göra. Här har klientens valfrihet verkligen genomförts! säger verksamhetsledare Kirsi Ikäheimonen med ett leende.

Ikäheimonen medger att hon i början tvivlade på att försöket skulle fungera, men att hon sedan blev tvungen att ändra åsikt helt och hållet.

– Klienten får verkligen själv fundera över och besluta vad hen behöver för att må bättre. Det var härligt att upptäcka att vi kunde ge anhörigvårdaren en andningspaus och den som vårdades av anhörigvårdaren ny stimulans, fortsätter Ikäheimonen.

Klienterna gav verkligen positiv respons. När försöket avslutats funderade personalen över hur det går för klienterna när tjänsterna i den personliga budgeten upphörde. Berättelsen blev på hälft, när försöket tog slut.

– Det riksomfattande försöket borde ha pågått mycket längre, t.ex. fem år. Då hade man bättre kunnat se vilka effekter det hade och den personliga budgeten hade blivit mera känd bland allmänheten. Vidare är det bra att öppna upp termerna och använda dem konsekvent i hela Finland. Det lönar sig absolut att fortsätta användningen av en personlig budget och att ta med föreningarna, säger Ikäheimonen hoppfullt.

InMedi

InMedi, som var med i försöket, producerade hemservice för klienter med personlig budget i Österbotten.

– Jag upplever att personlig budget är ett mycket bra alternativ, eftersom tjänsterna kan skräddarsys så att de verkligen passar klienten. Klienterna har olika behov och de drar nytta av olika saker, en av städning, en annan av hjälp med att genomföra medicineringen. Den personliga budgeten möjliggjorde också tillfällig hjälp, t.ex. medan en anhörigvårdare är på rekreationssemester. Vi fick bara positiv respons av klienterna, säger InMedis företagare Hennamari Hietala glatt.

Enligt Hietala var besluten i den personliga budgeten klara och företagaren fick dem i tid innan servicen började. För det tackar Hietala de anställda som var med i försöket.

Som en utmaning upplevde man det inom InMedi att registreringstiden i portalen var fem dygn, vilket kändes en aning stressigt. Också i faktureringen fanns det några oklarheter, som reddes ut genom ett smidigt samarbete med servicehandledarna.

– Jag hoppas att man också i fortsättningen kan producera tjänster med hjälp av en personlig budget. Enligt min åsikt realiseras både klientsäkerheten och klientnöjdheten väl i detta produktionssätt, säger Hietala som sitt önskemål på riksnivå.

Fysioterapeut Tuija Peltoniemi

Fysioterapeut Tuija Peltoniemi hade som klienter i försöket över 80-åriga anhörigvårdare, vilkas problem som störde motions- och funktionsförmågan sköttes med hjälp av fysioterapi.

– Samarbetet med klienterna gick smidigt och de var nöjda med den handledning de fick.  En klient förargade sig till och med över att hen inte tidigare fått veta hur man med egna övningar kan hålla sina krämpor i skick, berättar Peltoniemi.

Enligt Peltoniemis åsikt hade det varit till nytta, om det som en skriftlig eller elektronisk bilaga till servicesedeln hade funnits väsentliga basuppgifter om klienten. Då hade man besparats överlappande arbete och snabbare kommit till kärnan i fråga om det som försvårade klientens funktionsförmåga. När fysioterapin började visste man bara klientens namn och adress samt hur många fysioterapigånger hen hade beviljats.

– I den personliga budgeten väljer klienten själv serviceproducent. Detta medför en utmaning för serviceproducenterna att på sina webbplatser ge tillräcklig information om sina kompetensområden för att klienterna ska kunna hitta de serviceproducenter som är lämpligast för dem, funderar Peltoniemi.

I försöket skrevs klientbesöken och responsen in i ett separat program. Detta innebar i praktiken dubbel registrering. Peltoniemi hoppas följaktligen att de uppgifter som serviceproducenten har fört in i Kanta –tjänsten i fortsättningen ska kunna utnyttjas i den personliga budgeten.