Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Socialarbete och familjeservice

Socialarbete och allmänt om familjservicen

Målet är att ordna tjänsterna så att det mänskliga lidandet minimeras, att klienterna får så långt som möjligt hjälp på sin hemort och att barnets bästa är det som prioriteras framom allt annat.

Socialarbete och familjeservicens organisation (pdf)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt