Förbigå menyn

Socialarbete och familjeservice

Målet är att ordna tjänsterna så att det mänskliga lidandet minimeras, att klienterna får så långt som möjligt hjälp på sin hemort och att barnets bästa är det som prioriteras framom allt annat.

Socialarbete och familjeservices organisationsschema

Kontaktuppgifter

Ta kontakt