Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Socialarbete och familjeservice

Coronavirussituationens inverkningar

Peppi-familjearbetets chattservice är öppen 16-20.3.2020 kl. 9-15.

Följande service är för närvarande inställd fram till 13.4.2020.

  • Alla verksamhetsformer inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte
  • Alla Vasaklientgruppers dag- och arbetsverksamhet i Vasa stads egna, samkommunernas och enskilda serviceproducenters verksamhetsenheter
  • Vad gäller de klienter som inte kan stanna hemma, koncentreras servicen till en verksamhetsenhet
  • Tillfällig vård av barn med utvecklingsstörning

Platsantalet vid missbrukarstationen är för närvarande begränsat till sex klientplatser. Missbrukarstationen har tillnyktrings- och akutvård samt substitutionsbehandling.

Besök är förbjudna i boendeserviceenheter för riskgrupper både i stadens egna verksamhetsenheter och de enheter utanför staden, där det finns klienter från Vasa. Från fall till fall kan besöksmöjligheter bedömas för symptomfria anhöriga till kritiskt sjuka klienter.

Socialarbete och allmänt om familjservicen

Målet är att ordna tjänsterna så att det mänskliga lidandet minimeras, att klienterna får så långt som möjligt hjälp på sin hemort och att barnets bästa är det som prioriteras framom allt annat.

Socialarbete och familjeservices organisationsschema

Kontaktuppgifter

Ta kontakt