Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Vasa Regionala Företagshälsovård

Enligt företagshälsovårdslagen skall arbetsgivaren ordna företagshälsovårdstjänster åt sina anställda.

Företagshälsovården är målinriktad verksamhet som i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagarna strävar till att befrämja hälsotillståndet, välmågan och säkerheten på arbetsplatsen.

Nuvarande kunder består av Vasa stad, Vasa centralsjukhus och Korsholms kommun samt ca 750 företag, vilka tillsammans har ca 15 000 anställda. Vasa Regionala Företagshälsovård är Vasa stads affärsverk.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasa Regionala Företagshälsovård

Storalånggatan 35
65100 Vasa
Tfn 06 325 2000
Öppet: må–fre kl. 8–16

Enheten i Lillkyro

Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro
Tfn 06 325 2000
Öppet: må–to kl. 8–16, fre kl. 8–14

Enheten i Korsholm

Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm
Tfn 06 325 2000
Öppet: må–to kl. 8–16, fre kl. 8–14

Avtal om företagshälsovårdstjänster

Arbetsgivaren gör ett skriftligt avtal med företagshälsovårdsproducenten i vilket det framgår hur företagshälsovården är ordnad samt tjänsternas innehåll och omfattning.

Mer information

Vasa Regionala Företagshälsovårdens webbplats