Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tandklinik

Vasa stads social- och hälsoservice har kvalitetserkännande

En arbetsgrupp inom Social- och hälsoservicens kvalitetsprogram (SHQS) har 13.12.2019 enhälligt beviljat ett kvalitetserkännande till Vasa social- och hälsosektor samt Laihela samarbetsområde.

Det beviljade kvalitetserkännandet omfattar Vasa stads social- och hälsoservice, och det är i kraft tre år, dvs. fram till 12.12.2022.

Kvalitetserkännandet förutsätter starka belägg för att kvalitetskriterierna uppfylls. I organisationen har man gått igenom en fullständig, extern auditeringsprocess, vilket i praktiken betyder att man genomfört en tvåstegsauditering och bemött eventuella krav på ytterligare belägg.

Inom hem- och anstaltsvården har systematiskt kvalitetsarbete gjorts redan från 2006, då SHQS-kvalitetssystemet började användas. Det första kvalitetserkännandet beviljads år 2011, och det har förnyats tre gånger, dvs. åren 2014, 2017 och 2019. År 2014 fick även den dåvarande förvaltnings- och ekonomiservicen inom social- och hälsosektorn ett kvalitetserkännande.

Kvalitetserkännandet från Social- och hälsoservicens kvalitetsprogram (SHQH) beviljas av Labquality. www.labquality.fi.

Ta kontakt