Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Asfaltointi

Kommunteknik

Kommuntekniken ansvarar för planering, byggande och underhåll som berör trafiken, trafikleder, grönområden, allmänna områden, båthamnar och mark- och vattenbyggande samt därtill anslutna anläggningar, liksom även för myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshantering, vattentjänster och kollektivtrafik.

I samband med utarbetande av general- och detaljplaner ansvarar Kommuntekniken för allmän planering av trafiken, områdesreserveringar för kommunaltekniken och dess funktionalitet och resursekonomi.

Kommuntekniken hyr också ut allmänna områden för försäljningsverksamhet och hyr tillfälligt ut gatuområden för byggnadsändamäl samt beviljar grävningstillstånd.

Underställt polisdistriktets chef handhar resultatområdet den kommunala parkeringsövervakningen.

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä

Saavutettavuus

Teknisessä virastossa on esteetön LE-paikka Kirkkopuistikon terveysaseman edessä sekä parkkipaikalla.  Bussipysäkki on Vaasanpuistikon varrella. Esteetön sisäänkäynti Kirkkopuistikon terveysaseman pääsisäänkäynnistä tai D-sisäänkäynnistä. Esteetön WC sijaitsee 4. kerroksessa, jonne pääsee sekä portaita että hissillä. Henkilökunnalta saa apua tarvittaessa.