Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Aktuellt på miljösektorn

Ansökan om miljötillstånd för avstjäpningsplats för marksubstanser samt ändring av krossverksamhet, Peab Industri Ab, Höstves:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Sammanfattning (på finska, pdf)
Slutläge (pdf)

Nordic Live Productions Ab:s anmälan om tillfällig evenemang som orsakar buller den 3.-7.8.2021
Bulleranmälan Vaasa Festival 2021 (pdf, på finska)
Kungörelse (pdf)
Vaasa Festival karta (pdf)

Marktäktstillståndbeslut, Peab Industri Ab, Västervik:
Kungörelse (pdf)
Beslut (på finska, pdf)

Conasan Ab:s ansökan om marktäktstillstånd och miljötillstånd, Höstves:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (pdf)
Nuläge (pdf)
Läge då verksamheten har avslutats (pdf)

Miljötillståndbeslut, Vasa stad kommunteknik, mellanlagring och avfallshantering, Sundom Öjen:
Miljötillståndbeslut (på finska, pdf)
Kungörelse (pdf)

Ansökan om marktäktstillstånd, Peab Industri Oy, Gerby:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Bilagor (på finska, pdf)

Miljötillståndsansökan för lagring och hantering av avfall, Vasa stads tekniska sektorn (pdf)
Kungörelse (pdf)
Sammandrag (pdf)
Plan (pdf)

Tillsynsplan för miljöskyddet år 2021 (på finska, pdf)

Miljöhälsovårdens övervakningsplan 2021 (på finska, pdf)

Beslut om miljötillstånd: Kemira Chemicals Oy, avfallshantering Kungörelse (pdf) Tillstånd (på finska, pdf) Bilagorna till ansökan finns till påseende på miljöavdelningen.

Luftens kvalitet i Vasaregionen 2019 (pdf)