Förbigå menyn

1: Ordförandens översikt

Coronan räddade stadens ekonomi 2021.

I ordförandens spalt i fjolårets utvärderingsberättelse skrev jag ”Det ser ut att klarna upp”. I verkligheten har så delvis också skett, då vi beaktar att vi tack vare statens coronabidrag och -stöd klarade oss utan underskott och hamnade inte bland kriskommunerna. När det gäller hela landet fick de flesta kommuner som hotades av underskott ett plusresultat. Själva pandemin härjade fortfarande under år 2021, så egentligen blev saken inte klarare. Vårdskulden växte och det kommande välfärdsområdesvalet gav nytt att tänka på. Hälso- och sjukvården ska också klara av de här utmaningarna.

På det hela taget kommer tiden att utvisa hur hälso- och sjukvårdsservicen börjar fungera inom välfärdsområdet. En intressant fråga för staden är också användningsändamålen för verksamhetslokalerna som frigörs.

Som en positiv sak kan nämnas att stadens GigaVaasa-projekt var lyckade och trots små bakslag var riktningen framåt ändå god. En önskan, när batteriindustrin får fotfäste i Vasa, är att vi kan se fram emot en verklig tillväxt i folkmängden. Positiva saker är också hamnområdets utveckling och Wärtsiläs etablering i Vasklot.

Ökningen av reparationsskulden oroar revisionsnämnden och den påför också beslutsfattarna tydliga skyldigheter i fortsättningen att reservera medel i budgeten för dessa projekt. Det behövs ett program, med hjälp av vilket bland annat gatunätet och dagvattensystemet saneras systematiskt i fortsättningen.

Klimatneutralitetsmålen som Vasa har satt upp är synnerligen utmanande, de kommer knappast att uppnås. Såsom många andra städer kommer Vasa troligen att tvingas delta i utsläppshandeln för att nå de uppsatta målen inom planerad tid. Stadens egna åtgärder för saken innebär stora investeringar när det gäller fjärrvärme- och elproduktion.

Heimo Hokkanen
Revisionsnämndens ordförande