Du är här

Om Vasa

Information om Gerby skola

Gerby skola
Skolgården

 

GERBY SKOLAS VÄRDEGRUND

I vår skola strävar vi efter att i en positiv, trygg och motiverande lärmiljö fostra våra elever till sunda, ansvarskännande individer med god självkänsla. Att eleven kan uppföra sig väl och samspela med alla är viktigt. Elevens skolgång bygger på ett gemensamt ansvarstagande där eleven, hemmet och skolans personal samverkar och var och en har sin egen roll. Vi strävar efter att genom kontinuerlig kommunikation skapa ett ömsesidigt samarbete mellan hemmet och skolan.

Det centrala i skolans verksamhet är att varje elev har goda baskunskaper i läsning, skrivning, matematik och studieteknik för att ha en hållbar grund för fortsatta studier. Olika färdigheter, samt konstnärliga uttryckssätt utgör också viktiga delar i elevens kunskapsbank.

I vår skola värnar vi om traditioner och erbjuder eleven många olika typer av upplevelser inom kultur, friluftsverksamhet och samhällsengagemang. I Gerby skola blir alla elever sedda och respekterade.

ALLA ÄR LIKA VÄRDEFULLA!

 

 

Tilläggsinformation