Du är här

Om Vasa

Information om Borgaregatans skola

Borgaregatans skola är Vasa stads kommunala skola för årskurserna 7-10. I skolan går ca 350 elever och har drygt 30 lärare och ca 10 övrig personal.
Borgaregatans skola

Borgaregatans skola byggdes år 1977. En grundlig och omfattande renovering gjordes under år 2012 och början av år 2013, så skolan är fräsch och fin.I planeringen ville arkitekt Gerd Hytönen satsa på trivsel med ljusa färger och glas utan att ändra allt för mycket på ursprungsidén med hemavdelningar:

  • gula avdelningen som vi kallar för Språk
  • blå avdelningen som vi kallar för Human
  • röda avdelningen som vi kallar för Natur

 

I huvudsak studerar man alltså språk i gula, matematik och naturvetenskaper i röda samt modersmål och allmänhumanistiska ämnen i blå. Både blå och röd har dock laboratorier för fysik- kemi och biologi-geografi.

I varje avdelning finns en lärmiljö i glas. I bottenvåningen finns det största som vi kallar för Mediateket. Där kan man låna böcker, läsa eller jobba med datorer i olika ämnen. I bottenvåningen finns också skolans gemensamma matsal, auditoriet, både textil- och teknisk slöjd, danssal, gym, elevkiosk och mötesrum, omklädningsrummen för gymnastik samt elevvårdspersonalens mottagning (hälsovårdare, kurator och skolläkare). Övriga praktiska ämnen såsom bildkonst, huslig ekonomi och musik finns på andra våningen där även avdelningarna finns. Skolan specialpedagogiska center finns också på övre plan. Skolan har också ca 100 m2 solpaneler på skolans vattentak.