Du är här

Om Vasa

Initiativrikedom gav sommarjobb inom ungdomsservicen

Aleksi Koivisto som studerar offentlig rätt ville få jobb inom Vasa stad, då han till följd av sina studier var intresserad av att bekanta sig med stadens beslutsfattande och förvaltning. 21-årige Koivisto fick sommarjobb som praktikant inom Vasa stads ungdomsservices förvaltning tack vare sin initiativrikedom.

Nytta av tidigare erfarenheter

Ursprungligen skulle ungdomsservicen inte ha någon praktikant inom förvaltningen under sommaren, men Koivisto fick jobb då han gjorde ett gott intryck på chefen för ungdomsverksamheten.  Tidigare erfarenheter och äkta intresse hjälpte Koivisto att få jobbet.

– Jag har suttit i ungdomsfullmäktige i högstadiet.  Dessutom har jag utbildat ungdomsfullmäktige och fritidsledarstuderande.  Jag har även haft nytta av arbetet i Kauhajoki, där jag arbetade med ett utvecklingsprojekt gällande byar, berättar Koivisto.

Aleksi Koivisto

 

Mångsidiga arbetsuppgifter

Inom ungdomsservicen utförde Koivisto assisterande uppgifter inom förvaltning och kommunikation och han kunde själv inverka på uppgifterna.  Arbetsuppgifterna var väldigt mångsidiga.  Under sommaren gjorde Koivisto bl.a. upp en marknadsföringsplan för ungdomsservicen.  

Han planerade anvisningar för användning av sociala medier för ungdomsservicens ledare, gjorde en karta över stadens ungdomsgårdar och var sekreterare på möten.  Koivisto tog även foton av ungdomsservicens personal och byggnader.  

Sommaren innehöll även arbetsdagar utöver de vanliga, t.ex. när han hjälpte arbets- och näringsbyrån att flytta och var konferencier för ungdomsservicens programnummer på Konstens natt.

– En av de bästa arbetsdagarna var städdagen i ungdomsgården Villa Gerby.  Det var en solig vårdag och vi var ett bra gäng från ungdomsservicen som städade gården, berättar Koivisto.

 

Ett givande sommarjobb

Koivisto började arbeta 1 april och fortsatte till slutet av augusti.  Från mitten av juni till slutet av juli hade han dock sommarlov, eftersom det var mindre verksamhet under perioden till följd av sommarloven.

Koivisto skulle kunna tänka sig att arbeta inom staden även i framtiden.  Det bästa med arbetet var mångsidiga arbetsuppgifter, att lära sig nya saker och att lära känna nya människor.  

– Jag togs väl emot av mina arbetskompisar, berömmer han.

Sommarjobbet inom staden gav värdefull erfarenhet inför framtiden och inför praktiken vid en finländsk konsultfirma med början i januari.

– Jag bildade nätverk och lärde mig mycket om stadens beslutsfattande, t.ex. om beredning och verkställande av beslut.  Arbetet gav även färdkost för politiken, säger Koivisto, som är vice ordförande för Centerpartiets kommunorganisation i Vasa.