Du är här

Upplev Vasa

Instrumentstudier

Kuula-institutet erbjuder undervisning enligt den grundläggande konstundervisningens fördjupade lärokurs. Vi har förbundit oss att följa nationella läroplaner och verksamhetsmodeller. Den finansiering som vi erhåller förutsätter att undervisningen framskrider från nivå till nivå och att eleverna under studiernas gång avlägger de instrument-, musikens grunder- (”teori”) och samspelsstudier som siktar mot avgångs-betyg.
Soitto-opinnot
                                                                                                                                                                            

Ansökningstid till Kuula-institutet är i april. 

Ansökningsblanketter här

I Kuula-institutet ges undervisning i följande ämnen:

Stråkinstrument: violin, altviolin, cello och kontrabas
Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, saxofon
Brassinstrument: trumpet, valthorn, barytonhorn, trombone och tuba
Rytminstrument: elgitarr, elbas, keyboard/piano, trummor, saxofon och klarinett
Övriga: piano, gitarr, dragspel

Undervisning ges också i klassisk sång och i rytmsång.

Studiernas förlopp

Spelstart

Ibland tar det tid att hitta det instrument som passar bäst. De yngsta elevernas spelande börjar via spelstarten, ett slags provstudier. Man deltar i spellektionen antingen ensam eller i en grupp 1 – 2 gånger i veckan. Kuula-institutet hyr ut instrument, så att det är möjligt att få tillgång till ett sådant under början av studierna. Spelstartens terminsavgift är 233,00 €*. Läs mera.

Musikens grundnivå

Man deltar i spellektionen en gång per vecka. Alla spellektioner hålls på eftermiddagen eller kvällen. Samspelet börjar genast när färdigheterna det tillåter. Samspelsövningarna hålls en gång per vecka eller mer sällan.

Med undervisning i musikens grunder, eller teoriämnen, stöds förmågan att spela. Undervisningen inleds det år som eleven fyller 11 år (i filialerna 10 år). Undervisningsgruppen träffas en gång i veckan. För de som inleder sina instrumentstudier som äldre är målet att studierna i musikens grunder påbörjas senast under andra studieåret.

Målen för studierna på grundnivå är uppdelade i tre nivåprov, som avläggs med 2-3 års mellanrum. För att få avgångsbetyg från grundnivån förutsätts en studiehelhet som består av nivåprov i huvudinstrumentet, samspel samt musikens grunder.

Musikinstitutet

Efter grundnivån kan eleven fortsätta studierna på musikinstitutsnivån. Man kan jämföra dess kravnivå med gymnasiet. Därför kan dessa studier räknas till godo som studier på andra stadiet (Taikonakademin). Du kan få mera information av din studiehandledare eller av Kuula-institutets rektor. Det slutliga och sista betyget i den grundläggande undervisningen är musikinstitutets avgångsbetyg. En elev som fått betyget för musikens grundnivå under åk. 9 i skolan, har möjlighet att avlägga musikinstitutsnivåstudierna under studietiden på andra stadiet. Denna studiehelhet ger de färdigheter och kunskaper som förutsätts för yrkesstudier i musik.

Avgångsbetyget förutsätter förutom spelprov i huvudinstrumentet, dessutom samspel och avlagda studier i tonträffning, teori allmän musikkunskap samt harmonilära.

 

Terminsavgifterna*

Undervisningstid per vecka

    €

20 - 30255,00
40284,00
50307,00
60327,00

 

Familjerabatter och frielevplats

Familjerabatter beviljas på basen av anhållan från den högsta avgiften (hel avgift) till den lägsta (max. 50%)
Rabatterna gäller inte elever på den öppna avdelningen.

I Kuula-institutet finns också möjlighet till partiell eller hel frielevplats.

Övriga avgifter på musikens grundnivå och musikinstitutsnivån*

Inskrivningsavgift (nya elever) 13,00
Studiebook (nya elever) 13,00
Materialkostnad för kopiering 13,00
Instrumenthyra 40,00
Biämne 30 min/vk208,00
Biämne 40 min/vk230,00
Biämne 50 min/vk255,00
Biämne 60 min/vk274,00

 

*Ändringar möjliga.