Du är här

Om Vasa

Internationella Vasa

Vasa är en internationell och en stad i utveckling.

Staden internationella verksamhet:

  • utgår från stadens strategi och bidrar till att stadens konkurrenskraft och livskraft stärks,
  • ska vara ett verktyg för utveckling och arbetet är fortgående, prioriteras och är väl integrerat i den normala verksamheten,
  • är proaktiv och staden tar initiativ till strategiskt viktiga internationella partnerskap,
  • skapar ett mervärde för staden, dess invånare och personal, skolor, högskolor och / eller näringsliv


Vasa stadsfullmäktige godkände Vasa stads internationella program i februari 2018. Det internationella programmet hittar du här

Vasa är en internationell stad eftersom vi har:

Eurooppalainen ruokatori Vaasassa