Du är här

Om Vasa

Internationellt samarbete och projekt

Syftet är att Vasa stad med internationellt samarbete uppnår mervärde, jämlikhet och en mångsidig utveckling av området bl.a. genom att utnyttja EU-finansiering.

Internationella samarbetsprojekt gör staden mer internationell, pluralistisk, och på samma gång marknadsförs Vasa ute i världen. Med hjälp av marknadsföring görs området mer känt, vilket också näringslivet och handeln har nytta av.

Genom EU-projekt skapas lokala, regionala och globala nätverk. Och genom medverkan i EU-projekt uppnås mångsidigt kunnande, know-how och kunskaper om internationalisering. På samma gång exporteras också det egna kunnandet till utlandet.

Vasa stad deltar aktivt i olika nationella och internationella nätverk och vänortsverksamheten har redan långa traditioner.

 


Kontaktpersoner

Internationella ärenden
Maria Backman, utvecklingschef, tfn +35840 554 1900
Koordinering av internationella ärenden, internationella nätverk, eu-finansiering

Vänortsärenden:
Anna-Maija Iitola, kanslichef, tfn +3586 325 1140
Kontakter till vänorterna, researrangemang för delegationer och program för gästande delegationer.

Centralförvaltningens kontaktuppgifter:
Vasa stad, PB 3, 65101 Vasa,
Telefonväxel: +358 (0)6 325 1111