Du är här

Om Vasa

Klimatförändring

Merimaisema
Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar. Klimatförändringen beror på växthusgasutsläpp, vilka orsakas av människans verksamhet.

Den mest betydande växthusgasen är koldioxid. Med den nuvarande ökningen av utsläppen stiger jordens medeltemperatur 2 – 6 °C fram till slutet av århundradet. Finlands medeltemperatur skulle höjas snabbare än i den övriga världen, ca 5 – 6 °C.

Utöver temperaturökningen ökar klimatförändringen nederbördsmängderna i Finland. Ökningen i nederbörden koncentreras mest till vintern, då det uppskattningsvis kommer 10 – 40 % mera nederbörd än för närvarande. Under somrarna är ändringen i nederbördsmängden enligt uppskattningarna ganska liten.  Fastän nederbörden vintertid ökar, så minskar snötäcket på grund av temperaturhöjningen. Därtill blir vintrarna mörkare, eftersom molnigheten minskar mängden solstrålning som når markytan. Vindarna ökar troligtvis något under höstarna och vintrarna.

Uppvärmningen av klimatet höjer havsytan. Höjningen av havsvattenytan fördelas ojämnt på olika havsområden.  Städer som befinner sig vid världshavskusterna lider mest av höjningen av havsytan. Landhöjningen i Bottniska viken är enligt uppskattning i framtiden snabbare än höjningen av havsytan, varvid man inte väntar sig att havsytan höjs i Vasa.

Mera information om klimatförändringen finns på webbplatsen klimatguiden.fi.

Hur kan du förebygga klimatförändring?

Du kan förebygga klimatförändringen för egen del till exempel genom att undvika onödigt bilkörande, hålla bostadens temperatur på en lämplig nivå och genom att släcka elapparater som inte används. På Motivas webbsidor finns tips på energisparande. Ditt eget kolavtryck kan du räkna ut om du besöker Finlands miljöcentrals webbsidor ilmastodieetti (bara på finska och engelska).