Du är här

Om Vasa

Kommunikation

Kommunikationens uppgift är att stöda att Vasa utvecklas och bevaras som en konkurrenskraftig och attraktiv stad som sörjer för Vasabornas välfärd samt kundinriktat betjänar alla.
Kuva kesäsomettaja


 

Kommunikationsservicen leder stadens informationsverksamhet och kommunmarknadsföring.

 

Beställ Vasa stads mediameddelanden här. 


Kommunikationschef Leena Forsén leder kommunikationservicens verksamhet. 


Information


Informationens uppgift är att ge information om stadens service, verksamhet, planer och mål till stadsbor, massmedier och andra intressentgrupper. Vi vill skapa förutsättningar för stadsbornas deltagande, en öppen behandling av och diskussion om olika ärenden.

Informationschef Jenni Tuliniemi leder och samordnar stadens informationsverksamhet. 
Centralförvaltningen (ekonomiservice, förvaltningsservice, stadsutveckling)
Kriskommunikation

Kommunikationsplanerare Nea Koivisto
Tekniska sektorn och planläggningen

Kommunikationsplanerare Johanna Jussila
Social- och hälsosektorn, Invånartidning och webbplatsen

Kommunikationsplanerare Susanna Saari
Bildningssektorn (idrottsservice, ungdomsservice, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, 
gymnasier, Vaasa-opisto, Arbis, Kuula-institutet, Vamia) och sociala medier

Kommunikationsplanerare Eliina Salmela
Stöd för arbetsplatskommunikation, intranätet
Centralförvaltningen (personalförvaltning)

Projektledare Tiina Salonen
webbtjänsten Vasa stad, Visit Vaasa, Vasa regionen, Kvarken


Kommunmarknadsföring


Med kommunmarknadsföringen görs Vasa och dess starka sidor kända i Finland och utomlands. Marknadsföringen leder och koordinerar stadens allmänna marknadsföring och svarar för marknadsföringsmaterialet.

Marknandsföringschef Rita Kuha leder och samordnar marknadsföringen.

Tf marknadsföringsplanerare Ulla Kalliokoski
Bildningssektorn (bibliotekstjänster, museerna, kulturcentret)

Tf marknadsföringsplanerare Eevamaria Paasikari
Marknadsföringens allmänna planeringuppgifter
Mässor och evenemangsunderstöd
Tidningen KultTour

 

Grafiska tjänster


Grafiska tjänster producerar högklassig utskrifts- och tryckningsservice inom den grafiska branschen, grafisk planering, fotografering och sakkunnigservice i första hand för Vasa stads ämbetsverk och inrättningar. Grafiska tjänster finns invid vattentornet på Styrelsegårdens gård.

 

Kontaktuppgifter


Vasa stads kommunikationsservice
Kyrkoesplanaden 23, PB 3, 65101 Vasa 
E-post: viestinta(at)vaasa.fi

E-postadresserna för personalen inom kommunikationsservicen har formen förnamn.efternamn(at)vasa.fi

www.vaasa.fi 
Vasa stad i sociala medier
 

 

Regionmarknadsföringen


För regionmarknadsföringen ansvarar regionala utvecklingsbolaget Vasek Ab.

Vasaregionenes communication & brand manager Hanna Alavillamo
hanna.alavillamo(a)vasek.fi, 050 563 8605,

Marknadsföringschef Mari Kattelus
mari.kattelus(at)vasek.fi, 0400 681 048

För regionens turismmarknadsföring ansvarar Vasaregionens Turism AB.
Verkställande direktör Max Jansson
max.jansson(at)visitvaasa.fi, 040 533 5083

 

 

Kaupunginteatteri
Tiedotus- ja markkinointipäällikkö Kristiina Vaalasmaa
kristiina.vaalasmaa(at)vaasa.fi, 040 773 587

Stadsorkester
Informations- och marknadsföringskoordinator Josefiina Vanhanen
josefiina.vanhanen(at)vaasa.fi, 0400 860 745

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK
Marknadsplanerare Anssi Turunen
anssi.turunen(at)vamk.fi, 040 702 0810

Vaasan yliopisto
viestinta(at)uva.fi

Lokaltrafik
Wasa Citybus 
Verkställande direktör Patric Wiik
patric.wiik(at)wasabus.fi, 046 551 7743

Vasa Vatten
Verkställande direktör Irma Hyry              
irma.hyry(at)vaasa.fi, 06 325 4150

Vasa Elektriska
Marknandsföringschef Tiina Lillbacka
tiina.lillbacka(at)vaasansahko.fi, 06 324 5276

kommunikationschef Mikaela Jussila
mikaela.jussila(at)vaasansahko.fi, 06 324 5162

Österbottens räddningsverk
Förvaltningssekreterare Sari Viinikka
sari.viinikka(at)vaasa.fi, 06 325 1450

Stormossen
Informationschef Nina Lindman
nina.lindman(at)stormossen.fi, 010 320 7640