Du är här

Kommunikation

Om Vasa

Kommunikationens uppgift är att stöda att Vasa utvecklas och bevaras som en konkurrenskraftig och attraktiv stad som sörjer för Vasabornas välfärd samt kundinriktat betjänar alla.
VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen

Kommunikationsservicen leder stadens informationsverksamhet och kommunmarknadsföring.

Kommunikationschef Leena Forsén leder kommunikationservicens verksamhet. 

 

Information

Informationens uppgift är att ge information om stadens service, verksamhet, planer och mål till stadsbor, massmedier och andra intressentgrupper. Vi vill skapa förutsättningar för stadsbornas deltagande, en öppen behandling av och diskussion om olika ärenden.

Informationschef Jenni Tuliniemi leder och samordnar stadens informationsverksamhet. 
Centralförvaltningen (ekonomiservice, förvaltningsservice, personalförvaltning, stadsutveckling)
Kriskommunikation

Kommunikationsplanerare Tiina Salonen
Tekniska sektorn och planläggningen, sociala medier och webbplatsen

Kommunikationsplanerare Johanna Jussila
Social- och hälsosektorn, Informationstidningen

Kommunikationsplanerare Pauliina Pääkkönen
Bildningssektorn (bibliotekstjänster, idrottsservice, ungdomsservice, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning), tidningen KultTour

Kommunikationsplanerare Elina Havu
Stöd för arbetsplatskommunikation, intranätet

Kommunmarknadsföring

Med kommunmarknadsföringen görs Vasa och dess starka sidor kända i Finland och utomlands. Marknadsföringen leder och koordinerar stadens allmänna marknadsföring och svarar för marknadsföringsmaterialet.

Marknandsföringschef Rita Kuha leder och samordnar marknadsföringen.

Tf marknadsföringsplanerare Ulla Kalliokoski
Marknadsföringens allmänna planeringuppgifter
Bildningssektorn (museerna, kulturcentret)

Kontaktchef Iiro Suksi
Mässor och evenemangsunderstöd
Bildningssektorn (VYI, VAKK, läröavtalsutbildning, gymnasier, Vaasa-opisto, Arbis, Kuula-institutet)

 

Grafiska tjänster

Grafiska tjänster producerar högklassig utskrifts- och tryckningsservice inom den grafiska branschen, grafisk planering, fotografering och sakkunnigservice i första hand för Vasa stads ämbetsverk och inrättningar. Grafiska tjänster finns invid vattentornet på Styrelsegårdens gård.

Kontaktuppgifter

Vasa stads kommunikationsservice
Vasaesplanaden 10, PB 3, 65100 Vasa 
E-post: viestinta(at)vaasa.fi

E-postadresserna för personalen inom kommunikationsservicen har formen förnamn.efternamn(at)vasa.fi

www.vaasa.fi / www.facebook.com/vaasankaupunki
Vasa stad i sociala medier
 

Regionmarknadsföringen

För regionmarknadsföringen ansvarar regionala utvecklingsbolaget Vasek Ab.

Vasaregionenes communication & brand manager Hanna Alavillamo
050 563 8605, hanna.alavillamo(a)vasek.fi 

Marknadsföringschef Mari Kattelus
0400 681 048, mari.kattelus(at)vasek.fi

För regionens turismmarknadsföring ansvarar Vasaregionens Turism AB.
Verkställande direktör Max Jansson
040 533 5083, max.jansson(at)visitvaasa.fi

 

Kaupunginteatteri

Försäljningchef Miika Korkiakoski
0400 871 077, miika.korkiakoski(at)vaasa.fi

Stadsorkester

Informatör-producent Joonas Lantto
0400 860 745, joonas.lantto(at)vaasa.fi

Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Informations-/marknadsföringschef Tarja Gromov
040 520 3526, tarja.gromov(at)vamk.fi
 

Vasa lokaltrafik

Verkställande direktör Jan Finne
044 332 1010, jan.finne(at)vaasanpaikallisliikenne.fi

Vasa Vatten

Verkställande direktör Irma Hyry              
irma.hyry(at)vaasa.fi, 06 325 4150

Vasa Elektriska

Marknandsförings/-informationschef  Kia Lettelin
kia.lettelin(at)vaasansahko.fi, 06 324 5111

Österbottens räddningsverk

Kommunikationsplanerare Tanja Lillback
tanja.lillback(at)vaasa.fi, 040 837 3680

Stormossen

Informationschef Nina Lindman
nina.lindman(at)stormossen.fi, 010 320 7640