Du är här

Om Vasa

Konsumtion och utsläpp

energy-and-climate-program.jpg
Vasas växthusutsläpp utgörs av uppvärmning av byggnader, vägtrafik, konsumenternas elförbrukning, utsläpp från lantbruk och avfallshantering.

Enligt Vasas CO2-rapport uppkommer största delen av den energiförbrukning som sker i Vasa från uppvärmningen av byggnader.  Även konsumenternas elförbrukning och vägtrafiken är betydande energiförbrukare. I CO2-rapporten beaktas inte industrins energiförbrukning och utsläpp.

Största delen av växthusutsläppen uppkommer från uppvärmningen av byggnader och vägtrafik. Produktionen av fjärrvärme ger upphov till den mest betydande delen av utsläppen inom värmeproduktionen, eftersom en stor del av byggnaderna finns i fjärrvärmenätet.

Utöver värmeproduktionen, konsumenternas elförbrukning och vägtrafiken är avfallshanteringen och lantbruket värt att nämna som förorsakare av växthusutsläpp i Vasa.

Närmare information om Vasas utsläpp finns i CO2-rapporten (bara på finska). Veckorapporten för utsläppen som uppdateras varje vecka finns här (bara på finska).