Du är här

Om Vasa

Kontaktinformation miljöskydd

Miljöskyddet, kontaktinformation

Hangelin Christer
miljödirektör
040 7642 412
förvaltning, vattenskydd, bullerärenden

Hakala Riitta
byråsekreterare
040 6402 775

Hirvijärvi Esa
miljöinspektör
040 7775 176
miljötillstånd, luftkvalitetskontroll, luftvård, internetsidor

Lyra Tiina
miljöinspektör
040 7775 525
övervakning av avfallshantering och nedskräpning

Johnson Steve
miljöinspektör
040 7080 224
luftkvalitetskontroll

Sjöberg Ture
miljöinspektör
040 5056 618
hushållens avloppsvatten, marktäkt


E-post: ymparistonsuojelu(at)vaasa.fi eller fornamn.efternamn(at)vaasa.fi