Du är här

Om Vasa

Kontaktuppgifter

Vasa stad / Stadsutvecklingen, besöksadress: Rådhusgatan 33, postadress: PB 3, 65101 VASA, faktureringsadress: PB 129, 65101 VASA e-postadress: kaupunkikehitys(at)vaasa.fi

Slotte-Kock Susanna, utvecklingsdirektör, 06-325 4020, 040-6851187

Virta Sirpa, byråchef, 06-325 1038

Alasalmi Maija, utvecklingschef, 040-5685400

Backman Maria, utvecklingschef, internationella ärenden, 040-5541900

Hannu-Jama Marjo, utvecklingsplanerare, 040-1365972

Hautio Nina, utvecklingschef, 040-7356737

Hietikko Harri, utvecklingschef, 06-325 2903

Hästbacka Elisabeth, tillgänglighetskoordinator, 040-095 6221

Marttinen Reetta, statistikplanerare, 040-632 7660 

Pääkkönen Pauliina, utvecklingsplanerare, 040-192 3891

Tarvonen Sari, utvecklingschef, 040-3575795

Wahlström Liisa, utvecklings- och projektchef, 040-5935303