Du är här

Om Vasa

Information om Vikinga skola

Välkommen till Vikinga skola

 

 

Skolan ligger i stadsdelen Vikinga, ett par kilometer utanför Vasa centrum. I Vikinga skola går barn, vilka i huvudsak kommer från Brändö, Vikinga, Hemstrand och Dragnäsbäck. I Vikinga skola strävar vi till att lära eleverna arbeta självständigt och att ta ansvar för sitt eget arbete. Vi prioriterar en trygg och trivsam arbetsmiljö; var och en har rätt till arbetsro. För elever med särskilda behov kan skolan erbjuda specialundervisning på deltid och undervisning i liten grupp i åk 1-3 respektive åk 4-6.

Skolan är sedan våren 2009 en Grön Flagg-skola vilket innebär att vi arbetar målinriktat och systematisk kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Inom ramen för skolans antimobbningsarbete jobbar vi utifrån det riksomfattande KiVa- programmet.

Till KiVa skolans hemsida via denna länk.
Till Gröna Flaggans hemsida via denna länk.

I samma hus verkar såväl förskola som morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Tilläggsinformation