Du är här

Om Vasa

Kortvarig familjevård

Keskustelu
Kortvarig familjevård innebär att ett barn eller ungdom, som akut behöver vård utanför det egna hemmet placeras och får omvårdnad i en privat familj under en begränsad tid.

Familjevårdaren tar hand om barnet i det egna hemmet under den tid som behövs. Placeringarna är antingen brådskande placeringar eller öppenvårdsplaceringar och placeringstiden från några dagar upp till tre månader. Hur länge barnet kommer att stanna i familjen är svårt att veta då barnet placeras.

Ett barn eller en ungdom som inte kan bo hemma och är i behov av akut placering kan behöva kortvarig familjevård. Orsakerna till att ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar i sitt hem kan vara många. Det kan bero t.ex. på föräldrars missbruk, psykisk ohälsa, andra svårigheter i familjen, föräldrars sjukdom eller död.

Barnets ansvariga socialarbetare gör under placeringstiden en helhetsbedömning av barnets och familjens situation. Därefter återvänder barnet planenligt antingen hem eller till långvarigare vård utom hemmet.

Familjevårdarna inom kortvarig familjevård har jour en vecka i taget och är i beredskap dygnet runt för att ta emot barn som behöver placeras. Kortvarig familjevård är den mest krävande familjevårdsformen.

Läs mera: Den kortvariga familjevårdens uppdrag

Kontakta oss om du skulle kunna tänka dig att fungera som familjevårdare inom den kortvariga familjevården!

Vasas familjevårdsteam