Du är här

Upplev Vasa

Kråka

Kråka

Corvus corone cornix

luontovaasa_varis_jn.jpg

En kull kråkor. Bild Jan Nyman.


 

Allmänt. Kråkan har anpassat sig till ett liv som människans granne i många olika biotoper. Kråkor häckar framför allt i tätorter, städer och i landsbygdsmiljö. En liten del av det häckande beståndet bebor skärgården och enstaka par lever på avlägsna skogs- och myrområden. Kråkbestånden har minskat i Finland under de senaste åren.

  • Längd 50 cm
  • Häckar i träd
  • Huvudsakligen stannfågel
  • Allätare. Livnär sig b.l.a. på as, fiskar fågelägg och –ungar, insekter, metmaskar, säd, frön, avfall


Livsmiljö. Kråkan trivs i alla biotoper. Mest allmän är arten i kulturmiljöer, men kråkan häckar också på enhetliga skogsområden samt i skärgården.

Förekomst i Vasa. Kråkan är en allmän art i Vasa. Under häckningstiden har arten observerats i över 250 atlasrutor. I medeltal häckar ca 1-2 par per kvadratkilometer i Vasatrakten. En del av de kråkflockar som ses på sommaren består av fåglar som inte häckar, men söker blivande häckningsplatser. Kråkorna börjar häcka i 2-3-årsåldern.

luontovaasa_varis_kraka_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg