Du är här

Upplev Vasa

Priser

Om specialönskemål och kostnaderna för dem förhandlas alltid skillt. Om tillställningen förorsakar specialarrangemang såsom flyttning av möbler faktureras beställaren för de föranledda kostnaderna.

kaupungintaloKuvio640x427
 

 

 

UTRYMMEN FÖR UTHYRNING

Festsalen (max. 370 personer)
- induktionsslinga finns

Spegelsalen (max. 52 personer)

Kammarmusiksalen (max. 90 personer)

Stora mötesrummet (max. 30 personer)

Balkongen

Festvåningens aula