Du är här

Upplev Vasa

Lediga tjänster

ÖPPET

Vasa stadsorkester

Chefdirigent James Lowe

Söker

Alternerande I konsertmästare
Ett vikariat för perioden 2.1–18.6.2019

Obligatoriska verk för befattningen som alternerande I konsertmästare:

  1. Välj sats I med kadenser av en av de följande konserterna: W.A. Mozart: Violinkonsert nr. 3 G, nr. 4 D eller nr. 5 A

  2. sats I av någon romantikens violinkonsert med kadenser

  3. Orkesterutdrag som laddas ner via länk nedan:

Orkesterutdrag

Provspelning
Provspelningen äger rum hos Vasa stadshus på tisdag 11.12.2018 från kl. 14.00.

Ansökningar
Senast onsdag 3.12.2018 kl. 15.00 till adressen
Vasa stadsorkester, PB 3, 65101 Vasa.

E-post: merja.tyynela@vaasa.fi
Ansökan ska innehålla utöver person- och kontaktuppgifter information av sökandes utbildning och arbetserfarenhet, samt anmälan om man ska använda Vasa stadsorkesters ackompanjatör. Sökandena bör också meddela utvalda konserten.

Kontakt för mer information
Intendent Merja Tyynelä
Tel. +358 (0)6 3253766 eller mobil +358 (0)40 5248877
E-post: merja.tyynela@vaasa.fi