Du är här

Om Vasa

Kulturtjänster

På kulturtjänster har vi som uppgift att svara för stadens allmänna kulturväsende. Om vår organisation och våra uppgifter beslutar kultur- och idrottsnämnden i verksamhetsstadgan.
KulttuurikeskusHJ640x341

Till vår verksamhet hör att upprätthålla och utveckla kulturbygnaden Kasern 13 och Stalli, stadshuset och Kulturhuset Fanny, producera och koordinera egna eller i samarbete med övriga aktörer olika kulturevenemang och –tillställningar som Konstens natt, Vasa Körfestival, Vaasa Wildlife Festival, samt befrämja stadskultur. Vi är med och administrerar kulturbidrag, vi förmedlar information on regionens kulturverksamhet och -service och erbjuder försäljningstjänster av scen-, ljud- och ljusteknik.

Kulturtjänsternas uppgift som allmän kulturaktör är att tätt vara med och skapa aktivt och långsiktigare samarbeten samt att utveckla samarbete speciellt med såväl Seniorcentret (Kulturkarusellen K-65) som skolsektorns (kulturverksamhet för barn). Utöver detta erbjuder Kulturtjänster expert- och informationstjänster bl.a.vid arragenrande av evenemang och i samband med ansökningsprosessen av bidrag.

Vi skapar förutsättningar för ett mångsidigt kulturarbete och vi är för vår del med och utvecklar Vasa till ett rik kulturstad. Vår målsättning är att tillsammans med stadsbor och kulturaktörer upprätthålla en livslång kulturrelation till varje vasabo samt betona vikten av kulturtjänster som en del av människans vardag och välmående!

Kontakt uppgifter:
Kulturtjänster
Biblioteksgatan 13, 1. vån
kulttuurikeskus@vaasa.fi 
tfn 06 325 3753