Du är här

Upplev Vasa

Kulturfadderverksamhet i Vasa

Den elementära utgångspunkten för samarbetsprojektet mellan Vasa stads Kulturcenter och Seniorcenter är Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre, och visionen är att trygga en aktiv och livsbejakande ålderdom för äldre Vasabor som har små möjligheter att själva kunna ta del av kultur.

Föreningar, kulturinstitut och läroanstalter inom scenkonst, musik och annan kulturproduktion kan som sitt fadderobjekt välja ett servicehus eller ett ålderdomshem i Vasa eller någon av Stadssjukhusets avdelningar och besöka det regelbundet några gånger per år. Fadderverksamheten är kompletterande kulturservice.

Med denna verksamhet produceras kulturellt välbefinnande för äldre personer som är i dygnetruntvård och för deras anhöriga. Äldre människor som bor hemma i närheten av fadderobjekten har också möjlighet att delta i verksamheten. Genom kultur av det här slaget stöds även de anställdas ork och delaktighet i vardagen.

Av det frivilliga arbetet får fadderorganisationerna en känsla av tillfredsställelse, ett bra forum för sina framträdanden och en tacksam publik. Avsikten är att utveckla verksamheten så att alla stadens vårdställen för äldre skulle ha åtminstone en fadderorganisation.

Kulturcentret och Seniorcentret utmanar kulturaktörerna att komma med i revolutionen inom den kulturella äldreomsorgen. Ta modigt kontakt och börja göra gott!

Kulturcentret: Leena Nyqvist, 0400-668 197, leena.nyqvist@vasa.fi

Seniorcentret: Sanna Ala-Hallila, 040-868 46 02, sanna.ala-hallila@vasa.fi

 

Kulturfaddrar för tillfället (27.1.2015)

Faddrar för Berghemmet - Vasa Operakör

Faddrar för Stadssjukhusets avdelningar 4 och 7 - Vasa Konstklubb rf.

Faddrar för Hemstrands servicehem - Vasa Sinfonietta