Du är här

  • Fanny logo
  • Fanny picnic

Upplev Vasa

Kulturhuset Fanny

Kulturhuset har fått sitt namn efter konstnärinnan Fanny Churberg från Vasa. Kulturhusets verksamhetsidé är att stöda det mångkulturella Vasas utveckling genom att främja interaktionen mellan människor som kommit hit från olika länder, stöda kulturutövande på eget initiativ (t.ex. bland ungdomar) samt den allmänna kulturverksamheten i staden.

Viktigt är att Kulturhuset erbjuder en plattform för invandrare och infödda att umgås inom ramen för mångsidig verksamhet samt att fungera som en mötesplats med låg tröskel. Syftet är att huset och dess verksamhet ska vara en del av stadens förvaltningars egen verksamhet, men samtidigt ska också den öppna hyresverksamheten tryggas även i fortsättningen. Kulturcentret svarar för administrationen av huset.

Kulturhusets verksamhet bildas av bl.a. ungdomsavdelningens samt Kulturcentrets verksamhet och evenemang. Lokalerna står också till förfogande för övriga aktörer, föreningar och privatpersoner t.ex. för sammanträden, fester eller evenemang.

Kontaktuppgifter
fanny@vaasa.fi, 040 501 0240, 040 842 4398

 

Kulturhuset Fanny
Kyrkoesplanaden 34
Vasa