Du är här

3.11.2018 - 10:33

Aktuell delgeneralplan: Vasklot delgeneralplan

Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
kungörelsetid 5.11-7.12.2018

Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Programmet för deltagande och bedömning (PDB) i anslutning till delgeneralplanen är framlagt. Eventuella åsikter om programmet och planens mål lämnas in till planläggningen 5.11–7.12.2018 (markanvändnings- och bygglag 62 §, markanvändnings- och byggförordning 30 §)

Mera information och dokument>>

Ett informationstillfälle för allmänheten ordnas onsdagen 14.11.2018 kl. 18–20 i huvudbibliotekets Dramasal (adress Biblioteksgatan 13). Välkommen!

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: 

Senaste