Du är här

7.6.2019 - 8:17

Aktuell detaljplan: Elbacken 4 (ak1097)

ak1097_sahkomaki_4.png
Planens program för deltagande- och bedömning är framlagt 7.6-20.6.2019.

Ändringen av detaljplanen berör Elbacken 4. I samband med detaljplaneändringen undersöks förutsättningarna för bevarande och rivning av kontorsbyggnaden på tomten och möjligheterna för nybyggande. 

Till Elbacken 4 sidan

markanvändnings- och bygglag 62 §

markanvändnings- och byggförordning 30 §