Du är här

7.6.2019 - 8:18

Aktuell detaljplan: Östra Bangatan (ak1095)

ak1095_kuvitus.jpg
Planens program för deltagande och bedömning samt planutkastet är framlagt 7.6-20.6.2019.

Ändringen av detaljplanen och tomtindelningen berör Östra Bangatans gatuområde sydväst om Strömberg Park. Gatans sträckning ändras på grund av naturvärden. 

Till Östra Bangatan sidan

markanvändnings- och bygglag 62 och 63 §

markanvändnings- och byggförordning 30 §