Du är här

11.6.2019 - 14:59

Aktuell detalplan för Sundom centrum

ak1050_kuvitus.jpg
kungörelsetid 12–28.6.2019.

Aktuell detaljplan: Sundom centrum (ak1050)

Detaljplanen berör omgivningen kring skolan, prästgården, hembygdsmuseet och äldreboendet. Området är tänkt att utvecklas som Sundoms bya centrum, med beaktande av områdets placering på det kulturhistoriskt värdefulla området.

Eventuella åsikter om programmet för deltagande bedömning och detaljplanens mål lämnas in till planläggningen 12–28.6.2019. (markanvändnings- och bygglagen 63 §, markanvändnings- och byggförordningen 30 §)

Dokument och mera information >>

Föreningar, vilka vill ha information via e-post angående planens framskridande, kan meddela sin e-post adress till planläggningen.

Mera information: www.vaasa.fi/sv/planlaggningen, planlaggningen@vasa.fi eller 06 325 1160

 

Tilläggsinformation: