Du är här

10.1.2019 - 11:06

Ansökan enligt miljöskyddslagen, Kyrönmaan Jätevesi Oy, Regionförvaltningsverket

kungörelsetid 9.1. - 11.2.2019

Ansökan enligt miljöskyddslagen, Kyrönmaan Jätevesi Oy


Ansökningsdokumenter:
är offentligt till påseende på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu

Mer information:
miljööverinspektör Johanna Romu, tfn. 029 501 8775 och e-mailadress johanna.romu@avi.fi

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND
tfn 029 501 8450
fax 06 317 4817
e-mail registratur.vastra@rfv.fi
internetsidan www.rfv.fi

Huvudverksamhetsstället i Vasa
gatuadress: Wolffskavägen 35
postadress: PB 200, 65101 Vasa

Senaste