Du är här

5.7.2019 - 16:03

Ansökan om miljötillstånd, Vasa stads kommunteknik

kungörelsetiden 8.7. - 7.8.2019

Ansökan om miljötillstånd, Vasa stads kommunteknik

 

Tilläggsinformation ges av:
miljöinspektör Esa Hirvijärvi, tel. 040 777 5176, e-post esa.hirvijarvi@vaasa.fi
miljöinspektör Ture Sjöberg, tel. 040 505 6618, e-post ture.sjoberg@vaasa.fi

Senaste