Du är här

11.4.2019 - 16:30

Byggnads- ovh miljönämdens offentlig delgivning av beslut 10.4, meddelades 12.4.2019

kungörelsetid 12.4. - 15.5.2019

Byggnads- ovh miljönämdens  offentlig delgivning av beslut 10.4, meddelades 12.4.2019


Besvärsmyndighet:
Ändring i detta beslut kan sökas hos nedan nämnda besvärsmyndighet genom skriftligt besvär.
Vasa förvaltningsdomstol
postadress: PB 204, 65101 Vasa
gatuadress: Korsholmsesplanaden 43
e-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi

Senaste