Du är här

11.3.2019 - 15:46

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 11.3.2019, meddelades 13.3.

kungörelsetid 13.3.. - 27.3.2019

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 11.3.2019, meddelades 13.3.


Anvisning för rättelseyrkande:
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Vasa stad
Byggnads och miljönämnden
postadress: PB 3, 65101 Vasa
gatuadress: Rådhusgatan 33 A 65100 Vasa
e-postadress: registraturen@vasa.fi

Relaterade artiklar: