Du är här

18.6.2019 - 15:17

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 17.6.2019

kungörelsetid 19.6. - 3.7.2019

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 17.6.2019

 

Anvisning för rättelseyrkande:
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Vasa stad
Byggnads och miljönämnden
postadress: PB 3, 65101 Vasa
gatuadress: Rådhusgatan 33 A 65100 Vasa
e-postadress: registraturen@vasa.fi

 

 

 

Senaste