Du är här

4.12.2018 - 14:04

Byggnadstillsynens offentlig delgivning av beslut 3.12, meddelades 5.12 2018

kungörelsetid 5.12. - 19.12.2018

Byggnadstillsynens offetlig delgivning av beslut 3.12, meddelades 5.12

Anvisning för rättelseyrkande:

 

Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

 

Vasa stad
Byggnads och miljönämnden
postadress: PB 3, 65101 VASA
gatuadress: Vasaesplanaden 10 65100 VASA
e-postadress: centralregistraturen@vasa.fi

Relaterade artiklar: